Spevácky zbor Apollo sa v dňoch 22.09.-25.09.2016 predstavil v talianskom meste Rimini v medzinárodnom zborovom prostredí na festivale Rimini International Choral Festival 2016, a to nielen koncertne, ale aj súťažne. Našim cieľom bolo medzinárodnému publiku v Rimini prezentovať naše ľudové piesne v zborových úpravách najvýznamnejších slovenských skladateľov a tiež reprezentovať slovenskú zborovú kultúru v rámci súťažných kategórií.

Spevácky zbor Apollo z Bratislavy pod vedením dirigenta Milana Kolenu sa zúčastnil v týchto dňoch (31.7.-5.8.) s veľkým úspechom na 13. medzinárodnom festivale Singing World 2015 v ruskom Petrohrade. Získal štyri prvé miesta, špeciálnu cenu za najlepšiu interpretáciu západoeurópskej skladby a navyše M. Kolenovi udelili cenu pre najlepšieho dirigenta festivalu.

S unikátním nastudováním Hlaholské mše od Jana Hanuše vystoupily na Velehradě vysokoškolské sbory z Polska, Slovenska a České republiky. Galakoncertem tří slovanských sborů, na kterém vystoupilo více než sedmdesát zpěváků, pokračovaly oslavy 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje...

Pardubický festival akademických sborových těles se koná vždy jednou za dva roky a je současně vkomponován do širšího kulturního rámce Festa Academica. Termínově je cílen k listopadovým oslavám výročí událostí roku 1939 a 1989. Nad celou akcí převzali letos záštitu rektoři významných českých univerzit a další významné osobnosti, a tak se stal velmi prestižní platformou pro prezentaci špičkového akademického sborového umění.

Slovenská katolícka misia v nemeckom Mníchove je miesto, kde zahraniční Slováci majú možnosť stretávať sa. Pod vedením vdp. Rudolfa Masláka sa tam pre nich organizujú rozličné podujatia. Príležitosť vystúpiť pred krajanmi dostal aj Spevácky zbor Apollo z Bratislavy pod vedením Milana Kolenu a spevom sprevádzal liturgiu aj počas slávenia českej svätej omše v miestnom Kostole sv. Štefana.

Text a snímka: Július Žatko

Medzinárodný festival sakrálnej hudby Virgo Laureatana sa konal v apríli v talianskom Lorete. Na jubilejnom 50. ročníku podujatia sa predstavilo aj 12 speváckych súborov zo zahraničia, Slovensko reprezentoval bratislavský zbor Apollo. Každý súbor mal česť spievať v Dome Svätej rodiny, ktorý bol v stredoveku prenesený z Nazareta a podľa tradície v ňom žili Panna Mária so sv. Jozefom a s Ježišom. Počas piatich dní hudobných slávností si návštevníci vyhľadávaného pútnického miesta vypočuli sakrálnu hudbu, spirituály, organ, ale aj ľudové piesne.

Spolok segedínskych Slovákov usporiadal v evanjelickom kostole na Okružnej Lajosa Tiszu koncert bratislavského speváckeho zboru Apollo.

Po privítacích slovách predsedu spolku Jána Benčíka veľkobánhedešskí, segedínski a čabačudskí Slováci si 2. mája mohli vypočuť prekrásne klasické sakrálne skladby obohatené o spirituály a, samozrejme, o slovenské ľudové piesne. Koncert bratislavského speváckeho zboru bol zostavený hlavne z diel Čajkovského, Lukáša a Ernaniho.

Všetci členovia sú zajedno: spája ich nielen spev a záľuba v sakrálnej hudbe. „Predovšetkým sa mi páči spoločenstvo, ktoré vytvárame, cítim sa tu dobre aj vďaka nášmu dirigentovi,“ hovorí za všetkých 23-ročný Peter Čirka. Náklonnosť to bude zrejme obojstranná, lebo dirigent speváckeho zboru Apollo Milan Kolena veľmi rád pracuje s mladými ľuďmi, ktorým nechýba chuť a nadšenie.

V stredu 16. marca si mohli Žilinčania v rámci Organových vešpier u sv. Barbory, vo františkánskom kostole v Žiline, vypočuť dielo Stabat Mater pre sóla, zbor a organ, od žilinského skladateľa Pavla Kršku. Účinkoval spevácky zbor APOLLO z Bratislavy, sóla spievali poslucháči VŠMU, na organe hrala Mária Kolenová, dirigoval Milan Kolena.

Spevácky zbor Apollo, ktorý často vystupuje na prestížnych podujatiach doma i v zahraničí, nadviazal na vyše tridsaťročnú tradíciu Miešaného zboru bratislavských učiteľov. Svojou vysokou interpretačnou úrovňou sa zaradil na popredné miesto medzi speváckymi zbormi na Slovensku. Roku 1998 na medzinárodnej súťaži v Prahe získal 1. miesto a zvláštnu cenu za štýlové predvedenie súťažného programu, v septembri minulého roku sa úspešne zúčastnil na medzinárodnom festivale speváckych zborov v Taliansku.