Apollo je viac než spev (júl 2005)

Všetci členovia sú zajedno: spája ich nielen spev a záľuba v sakrálnej hudbe. „Predovšetkým sa mi páči spoločenstvo, ktoré vytvárame, cítim sa tu dobre aj vďaka nášmu dirigentovi,“ hovorí za všetkých 23-ročný Peter Čirka. Náklonnosť to bude zrejme obojstranná, lebo dirigent speváckeho zboru Apollo Milan Kolena veľmi rád pracuje s mladými ľuďmi, ktorým nechýba chuť a nadšenie.

Spevácky zbor nadviazal na 30-ročnú tradíciu Miešaného zboru bratislavských učiteľov a jeho repertoár tvoria prevažne sakrálne skladby. „Vychádza to z viacerých skutočností,“ vysvetľuje M. Kolena. „Jednak sám inklinujem k sakrálnej tvorbe, na ktorú som zameral aj svoje štúdium, jednak sa po roku 1989 otvoril sakrálny priestor a koncerty sa presunuli z kultúrnych domov do chrámov. Chrámy sú určené na interpretáciu sakrálnej tvorby a my sme sa tejto situácii prispôsobili. Nemáme však problém zaspievať aj ľudovú pieseň, čo sa často vyžaduje najmä na súťažiach.“

Zbor najradšej spieva spirituály – to je žáner, ktorý sa hodí k mladým. Avšak podľa ich vlastných slov medzi ich najobľúbenejšie skladby patrí Ave Maria, pričom niektorí dávajú prednosť skladbe od Franza Liszta, iní od Antona Brucknera.

Požehnané úsilie
Hoci Apollo pôsobí v Bratislave, tvoria ho speváci z celého Slovenska, prevažne vysokoškoláci alebo absolventi. „Som rád, že sa mi podarilo osloviť spevákov, ktorí majú záujem o spev a zároveň im nechýba náboženská dimenzia. Myslím si, že aj preto sa mi s nimi veľmi dobre pracuje, a to nielen na umeleckej, ale aj na komunikačnej rovine,“ hovorí dirigent.
Zbor chodí približne každé dva roky na súťaž a má za sebou niekoľko úspechov. Medzi posledné patrí zlatá medaila zo súťaže Svátky písně v Olomouci, ktorá sa koná každý rok v júni a tento rok sa na nej zúčastnilo 173 zborov. „Zbory sú na súťaži zaradené do zlatého, strieborného a bronzového pásma,“ vysvetľuje M. Kolena. „V zlatom pásme sa z osemnástich umiestnili štyri zbory, medzi nimi aj náš a bratislavský Chorus Salvatoris.“ Radosť z ocenenia je o to väčšia, že ide o renomovaný festival s vynikajúcou organizáciou, na ktorom vládne dobrý duch a je oň veľký záujem. Z Česka si zbor Apollo priniesol i ďalšie ocenenia. Pred dvomi rokmi získal na Festivale Zdenka Lukáša v Českom Krumlove Cenu Zdenka Lukáša za interpretáciu jeho skladieb a ešte predtým prvé miesto v zlatom pásme na Pražských zborových dňoch.
 
Ďalšie méty
„Je pre mňa fascinujúce, že môžeme ľuďom prinášať radosť prostredníctvom hudby, a je veľmi zaujímavé sledovať, ako vzniká skladba,“ hovorí dlhoročný člen zboru Július Žatko. Zbor v minulom roku nahral aj cédečko s desiatimi Brucknerovými motetami zo zborníka Geistliche Chöre. „Vybrali sme si ho práve preto, lebo z jeho diel cítiť hlbokú duchovnosť,“ vysvetľuje dirigent. „Skladby, ktoré sme nahrali, patria k skvostom jeho sakrálnej zborovej tvorby, majú veľké interpretačné nároky a interpretujú ich spevácke zbory na celom svete.“
Zbor tvoria amatéri, ale podľa slov jeho členky Mariety Leitnerovej sa ho dirigent usiluje vyzdvihnúť na vyššiu než amatérsku úroveň. Apollo nepoľavuje vo svojej húževnatosti a kuje ďalšie plány – budúci rok prijalo pozvanie do Poľska a o dva roky do Nemecka.
MARTINA GROCHÁLOVÁ