Spevácky zbor Apollo v Segedíne (2008)

Spolok segedínskych Slovákov usporiadal v evanjelickom kostole na Okružnej Lajosa Tiszu koncert bratislavského speváckeho zboru Apollo.

Po privítacích slovách predsedu spolku Jána Benčíka veľkobánhedešskí, segedínski a čabačudskí Slováci si 2. mája mohli vypočuť prekrásne klasické sakrálne skladby obohatené o spirituály a, samozrejme, o slovenské ľudové piesne. Koncert bratislavského speváckeho zboru bol zostavený hlavne z diel Čajkovského, Lukáša a Ernaniho.

Spevácky zbor Apollo vznikol v Bratislave v roku 1995 ako vysokoškolský zbor. Jeho členmi sú hlavne študenti a absolventi vysokých škôl a univerzít z celého Slovenska, ktorí majú radi spev a príjemné spoločenstvo. Za veľmi krátky čas sa vypracovali na kvalitný reprezentatívny zbor Slovenska, o čom svedčí rad súťažných ocenení (Česká republika, Taliansko, Nemecko, Rakúsko, Poľsko).

Pravidelne koncertujú na Slovensku, ale i v Rakúsku, Nemecku, Česku, Poľsku a i.) a príležitostne sprevádzajú svojím spevom liturgiu v bratislavských kostoloch. Tradíciou sa stáva každoročný predvianočný benefičný koncert v Jezuitskom kostole. Svoj repertoár zameriava zbor na sakrálnu zborovú tvorbu z obdobia gregoriánskeho chorálu, renesancie, romantizmu a súčasnosti. Naštudoval a interpretoval rozsiahle skladby od súčasného slovenského skladateľa Pavla Kršku (Stabat Mater, Rekviem, Te Deum - pre sóla, zbor a organ).

Súčasťou repertoáru speváckeho zboru Apollo sú však aj tradičné slovenské ľudové piesne v úpravách pre zbor, vianočné koledy alebo afro-americké spirituály. Dirigent zboru Dr. Milan Kolena je pedagógom Vysokej školy múzických umení v Bratislave.