Spevácky zbor Apollo

Spevácky zbor Apollo, ktorý často vystupuje na prestížnych podujatiach doma i v zahraničí, nadviazal na vyše tridsaťročnú tradíciu Miešaného zboru bratislavských učiteľov. Svojou vysokou interpretačnou úrovňou sa zaradil na popredné miesto medzi speváckymi zbormi na Slovensku. Roku 1998 na medzinárodnej súťaži v Prahe získal 1. miesto a zvláštnu cenu za štýlové predvedenie súťažného programu, v septembri minulého roku sa úspešne zúčastnil na medzinárodnom festivale speváckych zborov v Taliansku.

Zbor sa zameriava na interpretáciu sakrálnej tvorby, najmä klasickej, a na spirituály. V jeho repertoári nechýbajú skladby svetových hudobných skladateľov C. Monteverdiho, J. S. Bacha, F. Liszta, A. Brucknera a i. ani úpravy najstarších hudobných pamiatok, ako je Starosloviensky Otčenáš, Gospodi, pomiluj či Chvalite imja Gospodne. Členmi Apolla sú najmä speváci z radov študentov vysokých škôl. Dirigentom a umeleckým vedúcim zboru je Milan Kolena. Okrem koncertov (spolu so zbormi VŠMU či cirkevného konzervatória) sa spevácky zbor Apollo prezentuje aj na slávnostných svätých omšiach v chrámoch, najčastejšie v jezuitskom kostole v Bratislave.

Spracovala: A. B. M.