Dve percentá z dane pre Apollo

Milí priatelia, priaznivci speváckeho zboru Apollo, vážení navštevníci našich stránok, sme radi, že aj v roku 2017 nie ste ľahostajní voči výzve, ktorá oslovuje celú spoločnosť – výzve pomôcť. Aj menej je niekedy viac. V prípade darovania Vašich dvoch percent z dane presmerujete časť Vami zaplatenej dane, ktorú by inak „zhltol“ štát, adresne na jeden z prospešných účelov, ktorý má šancu ďalej sa rozvíjať.

Spevácky zbor Apollo sa aktívne podieľa na kultúrnom dianí svojou činnosťou. Naším hlavným poslaním je prinášať radosť z umenia prostredníctvom sakrálnej hudby. Členmi speváckeho zboru Apollo sú nadšenci zborového spevu, ktorí sa stretávajú dvakrát týždenne na nácvikoch, čo neskôr zúročia na mnohých vystúpeniach, koncertoch a festivaloch. Už za tradičný môžeme považovať benefičný koncert na podporu detskej onkológie, ktorý Apollo organizuje pravidelne v predvianočnom čase. Okrem toho sa zbor pravidelne zúčastňuje domácich aj zahraničných festivaloch, kde úspešne šíri slovenskú kultúru. Na rozdiel od iných speváckych telies nemáme vlastného zriaďovateľa, ktorý by nás finančne podporoval. To umožňuje prijímať slobodné rozhodnutia a realizovať skutočne nezávislú umeleckú činnosť. Na druhej strane však stojí fakt, že všetky aktivity sú finančne hradené členmi zboru, ktorí tak naozaj robia z lásky k hudbe. Všetko od prenájmu miestnosti, kde mávame nácviky, cez distribúciu notového materiálu, vystúpenia, nahrávanie CD, až po účasť na koncertoch a festivaloch si hradíme „z vlastného vrecka“.

Dnes, v zložitej ekonomickej situácii, kedy doba veľmi nepraje nekomerčnej kultúre, máme úžasnú možnosť podporiť prostredníctvom poukázania dvoch percent z daní zmysluplné charitatívne, kultúrne, voľnočasové aktivity. Ponúkame Vám možnosť podporiť Vašimi dvoma percentami z daní našu umeleckú činnosť, ktorou prinášame ľuďom kultúrne, duchovné hodnoty a radosť do ich tvárí. Radi Vás privítame na našich nácvikoch, vystúpeniach, aby ste sa mohli sami presvedčiť o našej činnosti.

V ďalšom texte Vám ponúkame návod, čo konkrétne je potrebné vykonať, ak sa rozhodnete podporiť spevácky zbor Apollo. V prípade nejasností alebo akýchkoľvek otázok sa na nás môžete obrátiť na tel. čísle 0905333301 (Július Žatko), príp. mailom na zborapollo@googlegroups.com.

Spôsob poukázania dvoch percent a lehoty, ktoré je potrebné dodržať, sú rôzne v závislosti od toho, či ste zamestnanec alebo právnická osoba. Pre každú z týchto možností je potrebné uviesť nasledujúce identifikačné údaje:

Názov: Spevácky zbor Apollo
Sídlo: Záhumenská 3, Bratislava, 841 06
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30869404

  • Ak ste zamestnanec a požiadali ste Vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania z dane, kliknite sem.
  • Ak ste zamestnanec a podávate si daňové priznanie sami, kliknite sem.
  • Ak ste právnická osoba, kliknite sem.

Za Vaše rozhodnutie pomôcť speváckemu zboru Apollo Vám veľmi pekne ďakujeme.