Ročné vyúčtovanie zamestnávateľom

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 15. 2. 2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (malo by vyzerať podobne ako nasledovná prázdna ukážka).
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech speváckeho zboru Apollo poukázať, ak ste neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá.
 4. Vyplňte predvyplnené Vyhlásenie spolu so sumou, ktorú chcete poukázať speváckemu zboru Apollo.
 5. NOVINKA! Ak chcete dať Speváckemu zboru Apollo vedieť, že ste nám prispeli, zaškrtnite vo Vyhlásení príslušný súhlas so zaslaním Vašich osobných údajov (zaslané bude Vaše meno a adresa, nie poukázaná suma)
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 7. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech speváckeho zboru Apollo.

Poznámky: 

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2017 2% z dane, dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane! Znanemá to, že ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali, môžete v kroku 3. vyššie uvedeného postupu poukázať Apollu až 3% z Vašej zaplatenej dane.
 • Vo Vyhlásení sa do kolónky ROK píše 2016 (v našom vyhlásení je to už predvyplnené).
 • Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.