Fyzické osoby

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2017:

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech speváckeho zboru Apollo, ak ste neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá. Poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3 eur.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane, ktoré môžete poukázať speváckemu zboru Apollo. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú nasledovné:

  Obchodné meno (názov): Spevácky zbor Apollo
  Sídlo:
  Ulica: Záhumenská
  Číslo: 3
  Mesto: Bratislava
  PSČ: 841 06
  Právna forma: Občianske združenie
  IČO: 30869404
 3. NOVINKA! Ak chcete dať Speváckemu zboru Apollo vedieť, že ste nám prispeli, zaškrtnite v tlačiveí príslušný súhlas so zaslaním Vašich osobných údajov (zaslané bude Vaše meno a adresa, nie poukázaná suma)
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31. 3. 2017 na Váš daňový úrad (príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska) a ak Vám vyšiel daňový nedoplatok, tento zaplaťte do 31.3.2017. V prípade, že nedoplatok zaplatíte neskôr, teda po 31.3.2017, dve percentá z dane nebudete môcť poukázať.
 5. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech speváckeho zboru Apollo.

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 20172% z dane, dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane! Znanemá to, že ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali, môžete v kroku 3. vyššie uvedeného postupu poukázať Apollu až 3% z Vašej zaplatenej dane.
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.
 • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava.