Ján Gabčo

Hlas: bas
Príchod do zboru: 01/2004
Odkiaľ pochádzaš?
Púchov, Slovensko