Úspech Speváckeho zboru Apollo na medzinárodnom festivale v Rimini

Spevácky zbor Apollo sa v dňoch 22.09.-25.09.2016 predstavil v talianskom meste Rimini v medzinárodnom zborovom prostredí na festivale Rimini International Choral Festival 2016, a to nielen koncertne, ale aj súťažne. Našim cieľom bolo medzinárodnému publiku v Rimini prezentovať naše ľudové piesne v zborových úpravách najvýznamnejších slovenských skladateľov a tiež reprezentovať slovenskú zborovú kultúru v rámci súťažných kategórií.

Spevácky zbor Apollo v náročnej konkurencii kvalitných zahraničných zborových telies získal strieborné pásmo v troch súťažných kategóriách a bol laureátom súťaže Grand Prix.

Spevácky zbor Apollo sa zúčastnil súťažného festivalu Rimini International Choral Festival 2016 s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.