Spevácky zbor Apollo v Taliansku (2010)

Medzinárodný festival sakrálnej hudby Virgo Laureatana sa konal v apríli v talianskom Lorete. Na jubilejnom 50. ročníku podujatia sa predstavilo aj 12 speváckych súborov zo zahraničia, Slovensko reprezentoval bratislavský zbor Apollo. Každý súbor mal česť spievať v Dome Svätej rodiny, ktorý bol v stredoveku prenesený z Nazareta a podľa tradície v ňom žili Panna Mária so sv. Jozefom a s Ježišom. Počas piatich dní hudobných slávností si návštevníci vyhľadávaného pútnického miesta vypočuli sakrálnu hudbu, spirituály, organ, ale aj ľudové piesne. Neopakovateľným zážitkom bola dvanásťhlasná polyfónia skladateľa G. P. da Palestrinu. Vyvrcholením festivalu bola nedeľná svätá omša, ktorú celebroval arcibiskup Giovanni Tonucci. Na túto príležitosť Maestro Domenico Bartolucci zložil Missa brevis, ktorú spoločne zaspievalo všetkých štrnásť zborov a dirigoval ju sám dnes už 94-ročný Bartolucci.