Čujte, čujte pastieri (Vianočné trhy)

Bratislava, Hlavné námestie
See video