Sústredenie v Modre (20. – 22. marca 2009)

Jana Viktoriuszová

Je piatok večer a pomaličky sa rozbieha víkend. Ľudia prichádzajú domov, telefonujú si, schádzajú sa s rodinou a priateľmi, idú do divadla, na pohárik alebo na rande, hrajú človeče alebo nasadajú na vlaky a do áut a vezú sa do rodných miest. Slovom, nastal čas víkendového kvasu.

Ale sú aj takí, čo musia ostať doma nad domácimi úlohami - PQML a PQTT, dvaja malí mimozemšťania, dostali od pani učiteľky za úlohu vypozorovať na Zemeguli nejakú udalosť a napísať o nej krátky slohový útvar. A tak PQML a PQTT nebehajú po ihrisku ale sedia doma pri svojich teleskopoch, poťahujú páčky, kontrolujú vstupné údaje a márne hľadajú v tom ľudskom mravenisku niečo zaujímavé. Keď už sa zdá, že budú musieť napísať zase o dajakej vojne, zabliká na jednom z prístrojov zelená kontrolka. PQML starostlivo preštuduje graf, ktorý vyliezol z otvoru pod kontrolkou, a zvolá: „Máme to! Zvýšená koncentrácia apollákov v Modre!“

„Hurá!“ raduje sa aj PQTT a hneď spustí zameriavanie a zapne všetky meracie zariadenia. O chvíľu už všetky prístroje chrlia údaj za údajom a šťastní PQML a PQTT majú úlohu zakrátko hotovú.

V pondelok na hodine mimozemštiny pani učiteľka číta nahlas pred celou triedou: „Minulý víkend (20. – 22. marca 2009) sa zišli členovia speváckeho zboru Apollo na jarnom sústredení v Modre. Dva hlavné body programu boli: Exegi monumentum od R. Twardowskeho a príprava na diplomový koncert Janka Gabča. Pri nácviku novej skladby sa osvedčila nová metóda, ktorá zvyšuje kvalitu a rýchlosť práce zboru. Rovnako sa osvedčili aj asistenti, ktorí viedli delené nácvyky.“

Pani učiteľka preruší čítanie a káravým tónom sa obráti na žiakov: „Ale PQTT, nácvik sa predsa píše s mäkkým í.“ PQTT sa ťapne chápadlom po čele a pani učiteľka pokračuje: „Členovia zboru museli počas sústredenia prekonávať viaceré prekážky: chlad, stres z volieb, vlastnú nedochvíľnosť a nepozornosť, nečitateľnosť nôt a v niektorých prípadoch aj nedostatok nôt, únavu, záchvaty smiechu a pri nácviku Twardowskeho skladby aj občasné kvílenie. Spoločnými silami však všetky nástrahy premohli. Veľkou pomocou im bola dobrá nálada, výdatné jedlo, družné rozhovory v prestávkach a po večeroch a hlavne chuť pracovať. Dôsledné merania ukázali, že (povedané rečou mimozemských prístrojov) postúpili do ďalšieho levelu.“

Pani učiteľka svojich žiačikov za úlohu pochválila a odmenila ich dvoma veľkými jednotkami. A poprosila aj pána vrátnika, aby cez školský teleskop odkázal jej pochvalu aj všetkým apollákom. Výborne, Apollo!

Jana Viktoriuszová
Medzinárodný festival Virgo Lauretana v Lorete, Taliansko