Video gallery

Rassegna Internazionale Virgo Lauretana 2012

LORETO- MIxed Choir Apollo 2010

Čujte, čujte pastieri (Vianočné trhy)

Dnes v Betleheme

Dnes v Betleheme (Today in Betlehem)

Čujte, čujte pastieri (Listen, listen shepherds. Christmass market)

Sanctus - Zdeněk Lukáš

Irish Blessing

O Salutaris Hostia - Ch. Gounod

Ave Maria - P. Killeen

Bogoroditse Djevo - A.Paert

Sanctus - Zdeněk Lukáš

Ave Maria - P. Killeen

O Salutaris Hostia - Ch. Gounod

Gloria - P. Bassler

Staviame my máje - I. Hrušovský

Počúvajte muzikanti - A. Zemanovský

Gloria - P. Bassler